0989-377-129
info@cuong.audio
 
 • -15%
  6,015 $ 5,113 $
  119,638,350 VNĐ

  Ampli công suất Ayre Acoustics V-5xe

  6,015 $ 5,113 $
  119,638,350 VNĐ

  Được thiết kế và lắp ráp thủ công ở Boulder, Colorado – Series 5 trường tồn trước các thách thức thời gian như là một thiết bị cực kì đáng tin cậy có chất lượng âm thanh tuyệt hảo, được các nhà review trên toàn thế giới công nhận. Triết lí của Ayre Acoustics ưu tiên chú trọng việc nâng cấp sản phẩm nên mỗi thiết bị của Series 5 đều được nâng cấp liên tục nhằm phản ánh những cải tiến kỹ thuật quan trọng họ đã khám phá ra trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Mỗi sản phẩm trong Series 5 này được thiết kế dành riêng cho cuộc sống tận hưởng âm nhạc.

  “Good? You have no idea—but then finding out is an adventure you owe yourself.”

  – Wes Phillips, SoundStage.com

 • -15%
  9,048 $ 7,691 $
  179,964,720 VNĐ

  Ampli công suất Ayre Acoustics VX-5 Twenty

  9,048 $ 7,691 $
  179,964,720 VNĐ

  Được thiết kế và lắp ráp thủ công ở Boulder, Colorado – Series 5 trường tồn trước các thách thức thời gian như là một thiết bị cực kì đáng tin cậy có chất lượng âm thanh tuyệt hảo, được các nhà review trên toàn thế giới công nhận. Triết lí của Ayre Acoustics ưu tiên chú trọng việc nâng cấp sản phẩm nên mỗi thiết bị của Series 5 đều được nâng cấp liên tục nhằm phản ánh những cải tiến kỹ thuật quan trọng họ đã khám phá ra trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Mỗi sản phẩm trong Series 5 này được thiết kế dành riêng cho cuộc sống tận hưởng âm nhạc.

  “All told, Ayre’s new VX-5 is as perfect a power amp as i’ve seen lately for the audiophile who wants high performance and high value.”

  – Doug Schneider, soundstage!

 • -15%
  13,092 $ 11,128 $
  260,399,880 VNĐ

  Ampli tích hợp Ayre Acoustics AX-5 Twenty

  13,092 $ 11,128 $
  260,399,880 VNĐ

  Được thiết kế và lắp ráp thủ công ở Boulder, Colorado – Series 5 trường tồn trước các thách thức thời gian như là một thiết bị cực kì đáng tin cậy có chất lượng âm thanh tuyệt hảo, được các nhà review trên toàn thế giới công nhận. Triết lí của Ayre Acoustics ưu tiên chú trọng việc nâng cấp sản phẩm nên mỗi thiết bị của Series 5 đều được nâng cấp liên tục nhằm phản ánh những cải tiến kỹ thuật quan trọng họ đã khám phá ra trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Mỗi sản phẩm trong Series 5 này được thiết kế dành riêng cho cuộc sống tận hưởng âm nhạc.

  “…the AX-5 is not only, overall, the finest-sounding amp I’ve ever heard, it ranks as one of the finest components I’ve heard of any type.”
  –Uday Reddy, SoundStage!

 • Liên hệ

  Amply công suất Ayre Acoustics VX-R Twenty

  Liên hệ

  Các sản phẩm dòng R là thành quả của nghiên cứu và phát triển tiên tiến của Ayre. Được thiết kế để đạt hiệu suất cao, các sản phẩm này được làm thủ công từ các vật liệu sẵn có cao cấp nhất để tái tạo âm nhạc vượt trội. Từ khung máy được gia công thanh lịch đến những thuộc tính kỹ thuật đáng kinh ngạc, các sản phẩm dòng R này sẽ làm bạn thỏa thích và say mê bạn đến từng chi tiết.

  “We’re hot for this new Ayre product… if you’re in the market for a state-of-the-art, high-power, gorgeous, beautifully built stereo power amplifier, Ayre’s new VX-R should be at the top of your shopping list.”

  – Doug Schneider, SoundStage!

 • -15%
  3,993 $ 3,394 $
  79,420,770 VNĐ

  Amply tích hợp Ayre Acoustics AX-7eAmply tích hợp Ayre Acoustics AX-7e

  3,993 $ 3,394 $
  79,420,770 VNĐ

  Whether you are just starting your venture into high performance audio or upgrading your current system, the 7 series products will enthrall and involve you with their musical ease and authenticity. Designed and hand built in Boulder, Colorado, the 7 series products are highly acclaimed around the globe and constructed for a lifetime of enjoyment. Audition a 7 series product and change the way you listen to music.

  “This beautifully made integrated has an amazing dimensionality, openness, image specificity, and transparency that rival much more expensive separates.”

  – 2004 Recommended Products Editors Choice, The Absolute Sound

 • Liên hệ

  Mono Amplifier Ayre Acoustics MX-R Twenty

  Liên hệ

  Các sản phẩm dòng R là thành quả của nghiên cứu và phát triển tiên tiến của Ayre. Được thiết kế để đạt hiệu suất cao, các sản phẩm này được làm thủ công từ các vật liệu sẵn có cao cấp nhất để tái tạo âm nhạc vượt trội. Từ khung máy được gia công thanh lịch đến những thuộc tính kỹ thuật đáng kinh ngạc, các sản phẩm dòng R này sẽ làm bạn thỏa thích và say mê bạn đến từng chi tiết.

  “The sound was open and driving and rhythmic and dynamic—very dynamic. It was… it was… you had to be there. I’m sure glad I was.”

  – Wes Phillips, Stereophile Blog

 • -15%
  3,286 $ 2,793 $
  65,358,540 VNĐ

  Phono Preamplifier Ayre Acoustics P-5xe

  3,286 $ 2,793 $
  65,358,540 VNĐ

  Được thiết kế và lắp ráp thủ công ở Boulder, Colorado – Series 5 trường tồn trước các thách thức thời gian như là một thiết bị cực kì đáng tin cậy có chất lượng âm thanh tuyệt hảo, được các nhà review trên toàn thế giới công nhận. Triết lí của Ayre Acoustics ưu tiên chú trọng việc nâng cấp sản phẩm nên mỗi thiết bị của Series 5 đều được nâng cấp liên tục nhằm phản ánh những cải tiến kỹ thuật quan trọng họ đã khám phá ra trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Mỗi sản phẩm trong Series 5 này được thiết kế dành riêng cho cuộc sống tận hưởng âm nhạc.

  “…the P-5x lets you forget it’s even there—about as high a compliment as can be paid a piece of audio gear in the service of music.”

  – Michael Fremer, Stereophile

 • -15%
  4,398 $ 3,738 $
  87,476,220 VNĐ

  Preamplifier Ayre Acoustics K-5xeMP

  4,398 $ 3,738 $
  87,476,220 VNĐ

  Được thiết kế và lắp ráp thủ công ở Boulder, Colorado – Series 5 trường tồn trước các thách thức thời gian như là một thiết bị cực kì đáng tin cậy có chất lượng âm thanh tuyệt hảo, được các nhà review trên toàn thế giới công nhận. Triết lí của Ayre Acoustics ưu tiên chú trọng việc nâng cấp sản phẩm nên mỗi thiết bị của Series 5 đều được nâng cấp liên tục nhằm phản ánh những cải tiến kỹ thuật quan trọng họ đã khám phá ra trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Mỗi sản phẩm trong Series 5 này được thiết kế dành riêng cho cuộc sống tận hưởng âm nhạc.

  “The Ayre K-5x is a killer preamp…”

  – Shane Buettner, The Audio Perfectionist

 • -15%
  9,048 $ 7,691 $
  179,964,720 VNĐ

  Preamplifier Ayre Acoustics KX-5 Twenty

  9,048 $ 7,691 $
  179,964,720 VNĐ

  Được thiết kế và lắp ráp thủ công ở Boulder, Colorado – Series 5 trường tồn trước các thách thức thời gian như là một thiết bị cực kì đáng tin cậy có chất lượng âm thanh tuyệt hảo, được các nhà review trên toàn thế giới công nhận. Triết lí của Ayre Acoustics ưu tiên chú trọng việc nâng cấp sản phẩm nên mỗi thiết bị của Series 5 đều được nâng cấp liên tục nhằm phản ánh những cải tiến kỹ thuật quan trọng họ đã khám phá ra trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Mỗi sản phẩm trong Series 5 này được thiết kế dành riêng cho cuộc sống tận hưởng âm nhạc.

  “…the KX-5 — it performed flawlessly, exhibited outstanding sound quality, and proved to be the quietest preamplifier I have ever heard in my system.”

  –Aron Garrecht, soundstage!